Dokumenti

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas NOLIKUMS

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums  šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtība šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta treneru ētikas kodekss šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas SPORTA TRENERI šeit 

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Kārtība, kādā Skolā, tiek risināti audzēkņu

iekšējās kārtības neievērošanas gadījumi šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un

atskaitīšana šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Kārtība, kādā Skolā uzturas izglītojamo

vecāki un citas personas šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās

teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas

komisijas NOLIKUMS šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas noteikumi par audzēkņu rīcību saskaņā ar

drošības instrukcijām šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iekšējie noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijas pieņemšanas laiki šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas privātuma politika šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegums par atskaitīšanu šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kārtība par drošību mācību laikā un mācību starplaikos šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iekšējie noteikumi Nr.1-3/3 30.08.2020

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas rezultivitātes kritēriji, MK noteikumi Nr.508

Basketbola nodaļa šeit

Vieglatlētikas nodaļa šeit

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kontrolnormatīvi:

Basketbola nodaļa šeit

Vieglatlētikas nodaļā šeit

LJBL vadlīnijas

Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa
   

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

Programma
akreditācijas termiņš, ID
licences numurs
Licencēšanas datums
Basketbols 20V 813001
03.06.2021., AI 8621
P-11116
19.02.2015.
Basketbols 30V 813001
03.06.2021., AI 8622P-11117
19.02.2015.
Vieglatlētika 20V 813001
03.06.2021., AI 8623P-1111819.02.2015.
Vieglatlētika 30V 813001 29.09.2021., AI 8787P-1111919.02.2015.
Interešu izglītībaDokumentācija, lai iestātos Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

  1. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas IESNIEGUMS par uzņemšanu (profesionālā ievirze) šeit
  2. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas IESNIEGUMS par uzņemšanu (interešu izglītība) šeit
  3. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas PIEKRIŠANA bērnu personas datu apstrādei šeit
  4. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas IZGLĪTOJAMO LĪGUMS (interešu izglītība) šeit
  5. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas IZGLĪTOJAMO LĪGUMS 20V 813001 šeit
  6. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas IZGLĪTOJAMO LĪGUMS 30V 813 001 šeit
  7. Ģimenes ārsta izziņa- norādot, ka drīkst nodarboties ar sportu ar paaugstinātu fizisko slodzi.
  8. 1 foto (personas lietai).
  9. Dzimšanas apliecība, pase vai ID kartes kopija, norādot, ka piekrīt izmantot Skolas iekšējām vajadzībām.


<>


Jaunākās galerijas