Lapas karte
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Vispārējā Fiziskā Sagatavotība

04.11.2019

Ar 2019. gada 1. septembri sporta skola uzsāk interešu izglītības programmas - Vispārējā Fiziskā sagatavotība, realizāciju. Programma domāta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, lai piesaistītu audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības apguvei.

Programmu realizē divi sporta skolas sertificēti treneri - Andrejs Gross un Igors Zaļevskis. Treneris Andrejs Gross nodarbības vada Kandavas sporta hallē otrdienās no plkst. 13.30.- 14.30. un ceturtdienās no plkst. 12.50.-13.50. Treneris Igors Zaļevskis nodarbības vada Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.30.-18.30.

Lai audzēknis tiktu uzņemts Vispārējās Fiziskās Sagatavotības grupā, vecākiem vai aizbildņiem jāiesniedz sporta skolā rakstisks iesniegums, ģimenes ārsta izziņa, ka audzēknis ir vesels un drīkst nodarboties ar paaugstinātu fizisko slodzi, jānoslēdz ar sporta skolu līgums par audzēkņa interešu izglītības programmas apguvi, piekrišana personas datu apstrādei.

<>


Jaunākās galerijas