Lapas karte
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Sporta skolas vēsture

scan0004.jpg

Kandavas novada Bērnu un Jaunatnes sporta skola (Adrese: Skolas iela 12, Kandava, LV -3120).

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir akreditēta (02.06.2015. Nr.AI 8621 , AI 8622 , AI 8623 un 30.09.2015. Nr.AI 8787) profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas vieglatlētikā (licence Nr.P-11118 un P-11119) un basketbolā (licence Nr.P-11116 un P-11117).

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas dibinātājs ir Kandavas novada dome. Patreiz skolā darbojas 230 audzēkņi. Sporta skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, profesionālās izglītības likums, kā arī sporta skolas nolikums, kurš apstiprināts Kandavas novada domes sēdē 2009.gada 26.februārī (protokols Nr.2), ar grozījumiem Kandavas novada domes sēdē 2012. gada 29.novembrī (protokols Nr.11) un 2014.gada 30.janvārī (protokols Nr.2).

17.02.2015. Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai izsniegta LR IZM reģistrācijas apliecība Ar Nr.4371902406.
Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimniecisko darbību finansē Kandavas novada pašvaldība, audzēkņu vecāku līdzfinansējums, Valsts mērķdotācija treneru algām, juridisko vai fizisko personu ziedojumi kā arī pašu ieņēmumi.

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā strādā 11 treneri un 15 tehniskie darbinieki. Treneru likmju skaitu nosaka IZM noteiktā kārtībā izstrādātās programmas un BJSS tarifikācija.

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola nodokļu reģistrā reģistrēta 10.12.2012. ar Nr.90009930154 kā nodokļu maksātāja struktūrvienība. Nodokļus Valsts budžetā sporta skola nomaksā, parādu nav.

Ar Kandavas novada domes rīkojumu Nr.119-S ar 2005. 20. oktobri sporta skolas apsaimniekošanā nodota Sporta halles ēka Skolas ielā 12, noslēdzot apsaimniekošanas līgumu, kā arī nodots Sporta halles aprīkojums un inventārs.

scan0001.jpg scan0002.jpg scan0006.jpg scan0004.jpg scan0005.jpg scan0006--1.jpg scan0003.jpg scan0007.jpg scan0018.jpg scan0009.jpg scan0019.jpg scan0022.jpg
<>


Jaunākās galerijas