Lapas karte
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Dokumenti

Līdzfinansējums

Skolas kārtības noteikumi

 • Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos šeit
 • Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un to izskatīšanas kārtība šeit
 • Kārtība, kādā Skolā, tiek risināti audzēkņu Iekšējās kārtības neievērošanas gadījumi šeit
 • Kārtība, kādā Skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas šeit
 • Kārtība par drošību mācību laikā un mācību starplaikos šeit
 • Iekšējie noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos šeit
 • Iekšējās kārtības noteikumi šeit
 • Iekšējās kārtības neievērošanas noteikumi šeit

Iesniegumi

MK noteikumi Nr.885

 • Basketbola nodaļa šeit
 • Vieglatlētikas nodaļa šeit

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas kontrolnormatīvi:

 • Basketbola nodaļa šeit
 • Vieglatlētikas nodaļā šeit

Profesionālās ievirzes izglītības PROGRAMMAS:

Programma
akreditācijas termiņš, ID
licences numurs
Licencēšanas datums
Basketbols 20V 813001
03.09.2027., AI 8621
P-11116
19.02.2015.
Basketbols 30V 813001
03.09.2027., AI 8622P-11117
02.02.2017.
Vieglatlētika 20V 813001
03.09.2027., AI 8623P-1111819.02.2015.
Vieglatlētika 30V 813001 03.09.2027., AI 8787P-1111902.02.2017.
Interešu izglītībaDokumentācija, lai iestātos Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā:

<>


Jaunākās galerijas