Lapas karte
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Kandavas BJSS trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumu PIELIKUMS, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

15.10.2021

  Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu (pielikums iekšējās kārtības noteikumiem).

Saistībā ar valstī pieņemtajiem ierobežojumiem un Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720, ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Kandavas BJSS ir izstrādājusi pielikumu ,,Iekšējās kārtības noteikumiem” Kandavas BJSS trenažieru zālē ( turpmāk tekstā – trenažieru zāle), kas ir saistoši visiem trenažieru zāles apmeklētājiem. Pielikums “Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu” stājās spēkā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tiek noteikts:

1.Atrodoties, Kandavas BJSS trenažieru zālē, apmeklētāja pienākums ir: 

1.1 ievērot 2 metru distanci;

1.2. dezinficēt sporta kluba inventāru, tai skaitā, trenažierus, izmantojot tam paredzētās, klubā izvietotās dezinfekcijas stacijas un papīra dvieļus; 

 1.3. stingri ievērot roku higiēnas prasības;

 1.4. ienākot sporta hallē, atrodoties sporta halles priekštelpā, koridoros un ģērbtuvēs obligāti lietot sejas masku;

 1.5 treniņa laikā izmantot dvieli, apsedzot lietojamo trenažieru virsmas, kas saskaras ar ķermeni;

 1.6. kluba iekštelpu inventāru, nodarbību zāles, ģērbtuves un dušas atļauts izmantot personām ar sadarbspējīgu sertifikātu ( vakcinētiem vai pārslimojušiem), kas atbilst „drošas” vides     „zaļā koridora” nosacījumiem;

 1.7. ierodoties sporta skolas telpās un iegādājoties biļetes, sertifikāta turētājam ir pienākums to, pēc pieprasījuma, uzrādīt administrācijas darbiniekam, sporta halles dežurantam vai          biļetes pārdevējam; 

1.8. ja klientam nav derīgs sertifikāts, ieeja Kandavas BJSS telpās un treniņš trenažieru zālē ir aizliegts;

2.Citi noteikumi:

2.1. Sakarā ar noteikto ārkārtējo situāciju valstī, tiek noteikti konkrēti treniņu laiku sākumi un beigas, jo uz vienu apmeklētāju ir jānodrošina 15 kv/m brīvas telpas un trenažieru zāles                   kapacitāte ir ierobežota.

2.2 Vienlaicīgi abās trenažieru zālēs drīkst nodarboties ne vairāk, kā 8 apmeklētāji.

2.3 Trenažieru zāles darba laiks, publiskiem apmeklējumiem, tiek noteikts saskaņā ar sporta skolas mācību treniņu nodarbību, K.Mīlenbaha vidusskolas fiziskās kultūras stundu grafiku, kā arī             vadoties, no Latvijas Basketbola savienības, sacensību kalendāra.

 2.4. Visas nepieciešamas formalitātes vēlams risināt attālināti, sazinoties ar Kandavas BJSS telefoniski vai rakstot uz  e-pastu:  kandavasbjss@inbox.lv 

2.5.Sporta halles telpās  un  trenažieru zālē  ir atļauts izmantot tikai nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām.

2.6 Ārkārtējās situācijas laikā uz visiem treniņiem ir jāpiesakās savlaicīgi pa telefonu: 63107360, vai pie sporta halles dežuranta, pierakstoties treniņa nodarbību grafika tabulās.

2.7 Treniņa sākuma laikus var uzzināt Kandavas BJSS mājas lapā, vai zvanot, pa norādīto telefona numuru zāles dežurantam.

                      

<>


Jaunākās galerijas