Vieglatlētika01.09.2016

2016./2017.mācību gadā Kandavas novada BJSS vieglatlētikas nodaļā trenējas 133 audzēkņi un strādā 5 sertificēti treneri. Kandavas pilsētā Andrejs Gross , Indulis Matīss , Elvīra Juhņēviča, Cēres pagastā Aivars Rožinskis, Zantes pagastā Normunds Kupcāns. Lai audzēknis varētu sākt trenēties Kandavas novada BJSS vieglatlētikas nodaļā, sporta skolā jāiesniedz: 1. Iesniegums ( veidlapa saņemama sporta skolā ), 2. ģimenes ārsta izziņa ar apstiprinājumu , ka audzēknis drīkst nodarboties ar vieglatlētiku un paaugstinātu fizisko slodzi, 3. dzimšanas apliecības vai pases kopija, 4. foto 3x4 1gb. Nepieciešamības gadījumā , jāveic iestāšanās kontrolnormatīvi ( skatīt sporta hallē).

Visu sacensību rezultāti apskatāmi sadaļā jaunumi.

<>


Jaunākās galerijas