Vieglatlētika01.09.2017

2017./2018.mācību gadā Kandavas novada BJSS vieglatlētikas nodaļā trenējas 115 audzēkņi un strādā 7 sertificēti treneri. Kandavas pilsētā Andrejs Gross , Indulis Matīss , Elvīra Juhņēviča, Egita Grundmane , Cēres pagastā Aivars Rožinskis, Zantes pagastā Laila Šaicāne , Vānes pagastā Inta Putniņa. Lai audzēknis varētu sākt trenēties Kandavas novada BJSS vieglatlētikas nodaļā, sporta skolā jāiesniedz: 1. Iesniegums ( veidlapa saņemama sporta skolā ), 2. ģimenes ārsta izziņa ar apstiprinājumu , ka audzēknis drīkst nodarboties ar vieglatlētiku un paaugstinātu fizisko slodzi, 3. dzimšanas apliecības vai pases kopija, 4. foto 3x4 1gb. Nepieciešamības gadījumā , jāveic iestāšanās kontrolnormatīvi ( skatīt sporta hallē).

Visu sacensību rezultāti apskatāmi sadaļā jaunumi.