Lapas karte
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Vispārējā Fiziskā Sagatavotība

04.11.2019

Ar 2019.gada 01.septembri sporta skola uzsāk interešu izglītības programmas - Vispārējā Fiziskā sagatavotība , realizāciju. Programma domāta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem , lai piesaistītu audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības apguvei. Programmu realizē divi sporta skolas sertificēti treneri - Andrejs Gross un Igors Zaļevskis. Treneris Andrejs Gross nodarbības vada Kandavas sporta hallē otrdienās no plkst. 13.30.- 14.30. un ceturtdienās no plkst. 12.50.-13.50. Treneris Igors Zaļevskis nodarbības vada Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.30.-18.30. Lai audzēknis tiktu uzņemts Vispārējās Fiziskās Sagatavotības grupā, vecākiem vai aizbildņiem jāiesniedz sporta skolā rakstisks iesniegums , ģimenes ārsta izziņa , ka audzēknis ir vesels un drīkst nodarboties ar paaugstinātu fizisko slodzi , jānoslēdz ar sporta skolu līgums par audzēkņa interešu izglītības programmas apguvi, piekrišana personas datu apstrādei .

<>


Jaunākās galerijas