Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola

Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis šeit
     Vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī 5,00 EURO 
   Kandavas novada dome, reģ.nr. 90000050886, Dārza iela 6, Kandava, LV-3120
   KONTS: LV 73 UNLA 0011010130573
   Maksājuma mērķī norādīt: bērna vārdu, uzvārdu un par kādiem mēnešiem tiek maksāts.


<>


Jaunākās galerijas